Udvikling l Kerneydelser l Mål og værdier l Referencer l Kontakt

Mennesker i udvikling skaber udvikling

Udvikling skabes af mennesker, der har lyst til at bidrage, fordi det giver mening, og fordi de selv ønsker at være i udvikling. En positiv cyklus som forstærkes, når mennesker får mulighed for at lære nyt, opdage nye ressourcer og udvikle nye kompetencer.

Det er ikke organisationer, men mennesker, der skaber udvikling - alene og i samspil med andre. Derfor er det bedre at indrette vores organisationer efter mennesker og deres ressourcer og ikke omvendt - hvis vi vil skabe dynamiske og kreative organisationer.

   
   
1999-2011 © NLP CYKLUS